< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=798573490832537&ev=PageView&noscript=1" />

İçme suyundaki mikroplastikler su arıtma sistemi ile çözülüyor

27-07-2023

CHUNKE, Çin'de bir mikroplastik su arıtma ekipmanı tedarikçisidir. Plastik atığın küresel bir sorun haline geldiği günümüz dünyasında, su kaynaklarımızda mikroplastiklerin varlığı önemli bir alarma yol açmıştır. Beş milimetreden daha küçük olan bu küçük plastik parçaları, hem çevre hem de insan sağlığı için potansiyel bir tehdit oluşturuyor. Temiz içme suyuna artan ihtiyaçla birlikte, mikroplastiklerin etkilerini ve geleneksel su arıtma sistemlerinin bunları ortadan kaldırma konusundaki sınırlamalarını anlamak çok önemlidir. Bu yazıda ters ozmozun rolünü inceleyeceğiz.(RO) sistemleri, deniz suyu arıtma sistemleri, elektrodiyaliz (EDI) sistemleri ve ultrafiltrasyon (UF) sistemleri, su kaynaklarından mikroplastiklerin etkili bir şekilde çıkarılmasında.

drinking-water system

Mikroplastikleri Anlamak

Mikroplastikler, plastik atıklar, sentetik giysi lifleri ve kişisel bakım ürünleri gibi çeşitli kaynaklardan gelen küçük plastik parçacıklarıdır. Bu parçacıkların boyutları bir mikrometreden beş milimetreye kadar değişebilir ve bu da mikroskop yardımı olmadan tespit edilmelerini zorlaştırır. Polietilen tereftalat (PET), yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) ve polipropilen (PP) gibi farklı plastik türlerinden oluşurlar.

Çevremizdeki ve su kaynaklarımızdaki mikroplastiklerin varlığı, insan faaliyetlerinin doğrudan bir sonucudur. Plastik atık, ister uygun olmayan şekilde atılsın, ister yağmur sularıyla su yollarına karışsın, nehirlere, göllere ve okyanuslara karışıyor. Ayrıca giyim ve kişisel bakım ürünlerinde sentetik malzemelerin kullanılması yıkama sırasında mikroplastik liflerin dökülmesine neden olarak su kaynaklarımızı daha da kirletiyor. Bu mikroplastikler çevrede yüzlerce yıl kalabilir ve su yaşamı ve potansiyel olarak insan sağlığı için tehdit oluşturabilir.

Geleneksel Su Arıtma Sistemlerinin Sınırlamaları

Geleneksel su arıtma sistemleri, temiz içme suyu sağlamada çok önemli bir rol oynamasına rağmen, mikroplastiklerin çıkarılması söz konusu olduğunda sınırlamaları vardır. Geleneksel içme suyu arıtma tesisleri (DWTP'ler), bir mikrometreden daha büyük mikroplastikler için %70 ila %90'ın üzerinde yüksek giderim verimliliği sağlayabilir. Bununla birlikte, daha küçük mikroplastikler genellikle filtrasyon işleminden kaçar ve arıtılmış içme suyunda hala bulunabilir.

Buradaki zorluk, mikroplastiklerin geleneksel su arıtma sistemlerinin fiziksel engellerini aşmalarına izin veren küçük boyutunda yatmaktadır. Kum ve aktif karbon filtreleri gibi DWTP'lerde kullanılan filtrasyon yöntemleri, parçacıkları mikroskobik ölçekte etkili bir şekilde yakalamak için tasarlanmamıştır. Sonuç olarak mikroplastikler, arıtmadan sonra bile suda kalarak tüketiciler için potansiyel bir risk oluşturuyor.

Ters Osmoz (RO) Sistemlerinin Rolü

Ters osmoz (RO) sistemleri, konut ve ticari kullanım için etkili su arıtma sistemleri olarak popülerlik kazanmıştır. Bu sistemler, mikroplastikler de dahil olmak üzere kirleticileri sudan çıkarmak için yarı geçirgen bir zar kullanır. Membranın tipik olarak 0,0001 ila 0,001 mikrometre arasında değişen küçük gözenekleri, mikroplastikler kadar küçük parçacıkları yakalama yeteneğine sahiptir.

Ters ozmoz sistemleri, suya basınç uygulayarak, onu zardan zorlayarak ve safsızlıkları geride bırakarak çalışır. Bu süreç, yalnızca mikroplastikleri değil aynı zamanda çözünmüş mineraller, kimyasallar ve bakteriler gibi diğer kirleticileri de etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Ters Ozmos membranından geçen arıtılmış su temiz, saf ve mikroplastik içermez, bu da tüketicilerin güvenliğini ve esenliğini sağlar.

Deniz Suyu Arıtma Sistemleri ve Mikroplastik Giderimi

Deniz suyu arıtma sistemleri, deniz suyu kaynaklarından tatlı su temininde hayati bir rol oynamaktadır. Bu sistemler, kirleticilerin uzaklaştırılmasını ve temiz içme suyu üretimini sağlamak için ön arıtma, tuzdan arındırma ve arıtma sonrası dahil olmak üzere çeşitli proseslerden yararlanır. Mikroplastikler söz konusu olduğunda, deniz suyu arıtma sistemleri, geleneksel su arıtma sistemlerine benzer zorluklarla karşılaşır.

Deniz suyu arıtımının ön arıtma aşaması, sedimantasyon ve filtrasyon gibi işlemler yoluyla daha büyük parçacıkların ve safsızlıkların giderilmesini içerir. Bu işlemler daha büyük mikroplastikleri yakalayabilirken, daha küçük parçacıklar yine de geçebilir. Bununla birlikte, tipik olarak ters ozmoz teknolojisini içeren tuzdan arındırma işlemi, mikroplastikleri deniz suyundan etkili bir şekilde çıkarma kabiliyetine sahiptir.

Deniz suyunun tuzdan arındırılmasında kullanılan RO membranları, geleneksel TO sistemlerindekilerle benzer bir gözenek boyutuna sahiptir ve bu da onları mikroplastikleri yakalamada verimli kılar. Deniz suyu yüksek basınç altında membrandan geçerken mikroplastikler tutulur ve üretilen tatlı suyun bu kirletici maddelerden arındırılması sağlanır. Son işlem aşaması, kalan mikroplastiklerin ve diğer safsızlıkların giderilmesini sağlayarak su kalitesini daha da artırır.

Elektrodiyaliz (EDI) Sistemleri ve Mikroplastik Giderme

Elektrodiyaliz (EDI) sistemleri, mikroplastiklerin giderilmesine katkıda bulunabilecek başka bir su arıtma teknolojisi türüdür. EDI sistemleri, sudan iyonları ve safsızlıkları gidermek için iyon değişim membranları ve bir elektrik alanı kullanarak çalışır. EDI sistemlerinin birincil amacı endüstriyel uygulamalar için yüksek saflıkta su üretmek olsa da mikroplastik gideriminde de rol oynayabilir.

EDI sistemlerinde kullanılan iyon değiştirici membranlar, yüklü mikroplastikleri iyon değiştirme işlemi yoluyla etkili bir şekilde giderebilir. Bu membranlar, yüklerine göre mikroplastikleri seçici olarak yakalar ve uzaklaştırır, arıtılmış suyun bu kirletici maddelerden arınmış olmasını sağlar. EDI sistemleri konut içme suyu arıtımı için yaygın olarak kullanılmasa da, belirli uygulamalarda mikroplastik giderme potansiyeli gösterirler.

Ultrafiltrasyon (UF) Sistemleri ve Mikroplastik Giderme

Ultrafiltrasyon (UF) sistemleri, TO membranlarına kıyasla tipik olarak 0,01 ila 0,1 mikrometre arasında değişen daha büyük gözeneklere sahip bir membran kullanır. UF sistemleri öncelikle bakteri ve virüsler gibi daha büyük partiküllerin uzaklaştırılması için kullanılırken, aynı zamanda mikroplastiklerin uzaklaştırılmasına da katkıda bulunabilir.

UF membranlarının daha büyük gözenek boyutu, 1 ila 5 mikrometre aralığında mikroplastikleri etkili bir şekilde yakalamalarına olanak tanır. Suya basınç uygulayarak, UF sistemi parçacıkları boyuta göre ayırarak mikroplastiklerin diğer kirletici maddelerle birlikte çıkarılmasını sağlar. UF sistemleri, bağımsız su arıtma sistemleri olarak veya RO gibi diğer arıtma işlemlerinin etkinliğini daha da artırmak için bir ön arıtma adımı olarak kullanılabilir.

Gelişmiş Mikroplastik Kaldırma İhtiyacı

RO, deniz suyu arıtma, EDI ve UF sistemleri mikroplastiklerin su kaynaklarından uzaklaştırılmasında umut vaat ederken, su arıtmada gelişmiş mikroplastik uzaklaştırma ihtiyacını ele almak esastır. Çevremizde ve su kaynaklarımızda artan mikroplastik varlığı, bu kirleticileri hedeflemek için özel olarak tasarlanmış ileri teknolojilerin ve filtrasyon yöntemlerinin geliştirilmesini gerektirmektedir.

Araştırma ve geliştirme çabaları, özellikle nanometre boyut aralığındakiler olmak üzere mikroplastikleri yakalamada mevcut su arıtma sistemlerinin verimliliğini artırmaya odaklanmalıdır. Ayrıca, kapsamlı izleme ve test programlarının uygulanması, su kaynaklarındaki mikroplastik kontaminasyon kaynaklarının ve düzeylerinin belirlenmesine yardımcı olarak hedeflenen hafifletme stratejilerine olanak sağlayabilir.

Çözüm

Mikroplastikler hem çevre hem de insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Geleneksel su arıtma sistemleri, temiz içme suyu sağlamada çok önemli bir rol oynamakla birlikte, mikroplastiklerin giderilmesindeki sınırlamaları, ileri teknolojilerin kullanılmasını gerektirmektedir. Ters ozmoz (RO) sistemleri, deniz suyu arıtma sistemleri, elektrodiyaliz (EDI) sistemleri ve ultrafiltrasyon (UF) sistemleri, su kaynaklarından mikroplastiklerin çıkarılmasında etkinlik göstermiştir.

Yarı geçirgen membranları ve küçük gözenek boyutları ile TO sistemleri, özellikle mikroplastiklerin yakalanmasında etkilidir. Deniz suyu arıtma sistemleri, EDI sistemleri ve UF sistemleri de kendi prosesleri aracılığıyla mikroplastiklerin uzaklaştırılmasına katkıda bulunur. Bununla birlikte, su kaynaklarımızda artan mikroplastik varlığını ele almak için gelişmiş mikroplastik giderme teknolojilerine ve kapsamlı izleme programlarına ihtiyaç vardır.

Gelişmiş su arıtma teknolojilerine yatırım yaparak ve sorumlu plastik atık yönetimini teşvik ederek, mikro plastiklerle ilişkili riskleri azaltabilir ve gelecek nesiller için temiz ve güvenli içme suyunun mevcudiyetini sağlayabiliriz.

yazan Louisa@gzchunke.com

Son fiyat olsun? En kısa sürede cevap vereceğiz (12 saat içinde)

Gizlilik Politikası