< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=798573490832537&ev=PageView&noscript=1" />

30.000 LPH/saatlik bir RO sistemi bir saatte ne kadar su tüketir?

09-07-2024

Yüksek verimli bir su arıtma teknolojisi olarak,ters ozmoz (RO) sistemievsel, endüstriyel ve belediye su temininde yaygın olarak kullanılmaktadır. Saatte 30.000 litre saf su üretebilen 30.000 LPH (saatte litre) ters ozmoz sistemi, büyük ölçekli endüstriyel ve belediye su arıtmasının tipik bir temsilcisidir.

Böyle bir sistemin bir saat boyunca çalışması için gereken su miktarının bilinmesi, işletim maliyetlerinin ve kaynak tüketiminin değerlendirilmesi açısından önemlidir. Bu makale bu konuyu derinlemesine inceleyecek ve ters ozmoz sisteminin çalışma prensibini, pratik uygulamasını ve su kaynakları yönetimi üzerindeki etkisini tanıtacaktır.

reverse osmosis water 30000 lph/h

Ters ozmoz sistemi nasıl çalışır?

Ters ozmoz teknolojisine genel bakış:

Ters ozmoz teknolojisiyarı geçirgen bir zar aracılığıyla çözünmüş tuzları, partikül maddeleri, organik maddeleri ve diğer yabancı maddeleri sudan uzaklaştırır. Su, yarı geçirgen membrandan yüksek basınç altında geçerek, saf su membrandan su üretim tarafına geçerken, çözünmüş tuzlar ve yabancı maddeler konsantre su tarafında tutularak atık su ile birlikte deşarj edilir. Bu işlem, sudaki çoğu kirleticiyi etkili bir şekilde ortadan kaldırabilir ve yüksek saflıkta içme suyu veya endüstriyel su üretebilir.


Ters ozmoz sisteminin bileşimi:

Tipik bir ters ozmoz sistemi esas olarak aşağıdaki parçalardan oluşur:


● Etkin ön arıtma sistemi:kaba filtrasyon, aktif karbon filtrasyonu ve yumuşatma işlemi, büyük parçacıkların, klorun ve sertlik iyonlarının giderilmesi ve ters ozmoz membranının korunması dahil.

● Yüksek basınç pompası:Suyun ters ozmoz membranından geçmesi için gerekli basıncı sağlar.

● Ters ozmoz membran düzeneği:çekirdek bileşen, sudaki yabancı maddeleri yarı geçirgen membran yoluyla ayırır.

● Su üretim boru hattı ve su depolama sistemi:saf suyu toplayın ve saklayın.

● Konsantre su tahliye sistemi:Yüksek konsantrasyonda tuz ve yabancı maddeler içeren atık suyun boşaltılması.

reverse osmosis system

30.000 LPH ters ozmoz sisteminin çalışma suyu tüketimi nedir?

1. Su üretimi ile su girişi arasındaki ilişki:

Ters ozmoz sisteminin verimliliği genellikle geri kazanım oranı, yani su üretiminin su girişine oranı cinsinden ifade edilir. Geri kazanım oranı, giriş suyu kalitesi, membran performansı ve sistem tasarımı gibi birçok faktörden etkilenir. Genel olarak büyük endüstriyel ters osmoz sistemlerinin geri kazanım oranı P ila u arasındadır. 30.000 LPH'lik bir sistem için, ` geri kazanım oranı varsayıldığında, bir saatlik çalışma için su çıkışı ve su alımı arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir:


● Su çıkışı (Qp):Saatte 30.000 litre

● Geri kazanım oranı (R):`

● Aşağıdaki formülü kullanarak geri kazanım oranını hesaplayın:Qin = Qp/R

● Bilinen değerleri şununla değiştirin:Qin = saatte 30.000 litre/` = saatte 50.000 litre

Bu nedenle bir süre için gerekli olan su alımı30.000 LPH ters ozmoz sistemiBir saat boyunca çalıştırılması 50.000 litre olup, bunun 30.000 litresi saf su üretilmekte ve 20.000 litresi atık su deşarj edilmektedir.


2. Atıksu arıtımı ve yeniden kullanımı:

Konsantre suyun (atık su) arıtılması ve yeniden kullanılması ters ozmoz sisteminin önemli bir parçasıdır. Konsantre suyun doğrudan boşaltılması, yalnızca su kaynaklarının boşa harcanmasına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda çevre üzerinde de etkiye neden olabilir. Bu nedenle, birçok ters ozmoz sistemi, genel su kullanım oranını iyileştirmek amacıyla atık suyun bir kısmını su alım sistemine yeniden vermek için atık su yeniden kullanma cihazlarıyla donatılmıştır.

30

Ters ozmoz sisteminin pratik uygulaması ve vaka analizi

1. Endüstriyel uygulama:

Endüstriyel alanda ters ozmoz sistemleri elektronik, ilaç, kimya ve diğer endüstrilerde yüksek saflıkta su hazırlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin bir elektronik fabrikası, üretim süreçlerinin su ihtiyacını karşılamak için günde 16 saat çalışan, 30.000 LPH kapasiteli ters ozmoz sistemiyle donatılmıştır. Sistem, çalışma saati başına 50.000 litre giriş suyu tüketiyor ve 30.000 litre yüksek saflıkta su üretiyor. Konsantre su, su kaynaklarının kullanım oranını daha da artırmak için ikincil arıtma sistemi aracılığıyla yeniden kullanılır.


2. Belediye su temini:

Belediye su temininde,ters osmoz sistemleriYer altı veya yüzey sularını arıtmak, tuz ve kirletici maddeleri uzaklaştırmak ve şehir sakinlerine güvenli içme suyu sağlamak için kullanılır. Bir kıyı kenti, deniz suyu girişimi nedeniyle yeraltı suyunda artan tuzluluğu tedavi etmek için 30.000 LPH ters ozmoz sistemi kullandı. Sistem günün 24 saati çalışarak günde 720.000 litre suyu arıtıyor ve onbinlerce sakinin içme suyu ihtiyacını karşılıyor.


3. Acil su temini:

Acil su temininde ters ozmoz sistemlerinin uygulaması da giderek artmaktadır. Doğal afetler veya acil durumlar düzenli su kesintilerine neden olduğunda, mobil ters ozmoz üniteleri afet bölgesine içme suyu sağlamak için hızlı bir şekilde konuşlandırılabilir. Örneğin, 2010 Haiti depreminden sonra uluslararası kurtarma ekipleri, saatte 30.000 litre tatlı su sağlamak için mobil ters ozmoz ekipmanı kullanmış ve afet bölgesindeki içme suyu kıtlığını etkili bir şekilde hafifletmiştir.

000 LPH reverse osmosis system

30.000 LPH ters ozmoz sisteminin maliyeti nedir?

1. İlk yatırım:

30.000 LPH'lik bir ters osmoz sisteminin ilk yatırımı nispeten büyüktür; bu yatırıma esas olarak ekipman satın alma maliyetleri, kurulum ve işletmeye alma maliyetleri ve altyapı inşaat maliyetleri dahildir. Piyasa fiyatlarına göre, bu ölçekte bir sistemin ekipman maliyeti yaklaşık 200.000 ABD Doları ila 500.000 ABD Doları, kurulum ve işletmeye alma maliyetleri yaklaşık 50.000 ABD Doları ila 100.000 ABD Doları ve toplam yatırım 250.000 ABD Doları ila 600.000 ABD Doları arasındadır.


2. İşletme maliyetleri:

Ters ozmoz sisteminin işletme maliyetleri enerji tüketimini, kimyasal maliyetleri, ekipman bakım maliyetlerini ve işçilik maliyetlerini içerir. Yüksek basınçlı pompalar enerji tüketiminin ana kaynağıdır. 30.000 LPH'lik bir sistemin enerji tüketimi saatte yaklaşık 100 ila 200 kWh'dir. 0,1 ABD Doları/kWh olarak hesaplandığında, saat başına enerji maliyeti 10 ila 20 ABD Doları arasındadır. Ayrıca bir ton su başına kimyasal ve bakım maliyetleri 0,5 ile 1 dolar arasında değişiyor. Kapsamlı olarak bakıldığında sistemin saat başına işletme maliyeti 40 ile 60 dolar arasındadır.


3. Ekonomik faydalar:

İlk yatırım ve işletme maliyetleri yüksek olmasına rağmenters osmoz sistemiuzun vadeli operasyonlarda önemli ekonomik faydalar sağlayabilir. Su kaynaklarının verimli kullanılmasıyla su maliyetleri ve çevre kirliliği azaltılırken, üretimin ve yaşamın su güvenliği de artırılıyor. Endüstriyel işletmeler ve belediye su temini departmanları için ters ozmoz sistemlerinin uygulanması yalnızca su kaynaklarından tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda ekonomik ve sosyal faydaları da artırır.


Çözüm

Verimli bir su arıtma teknolojisi olan 30.000 LPH ters ozmoz sistemi, 1 saatte 50.000 litre giriş suyu tüketebilir ve 30.000 litre saf su üreterek endüstriyel üretim, belediye su temini ve acil kurtarma için güvenilir koruma sağlar.


Yüksek ilk yatırım ve işletme maliyetlerine rağmen, uzun vadedeki ekonomik ve sosyal faydalar önemlidir. Sürekli teknolojik yenilik ve politika desteği sayesinde, ters ozmoz sistemi gelecekte daha önemli bir rol oynayacak ve küresel su kaynakları yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma için sağlam bir garanti sağlayacaktır.

Son fiyat olsun? En kısa sürede cevap vereceğiz (12 saat içinde)

Gizlilik Politikası